Skip to main content

Kan spel på nätet påverka ditt godkännan

När det gäller bolåneföretag är din förmåga att betala tillbaka det du är skyldig inom den tid du har kommit överens om en avgörande faktor att ta hänsyn till. Allt som kan påverka din förmåga att göra betalningar i tid är en anledning till oro. Vadslagning, även känt som spel enligt definitionen från American Psychological […]

Bostadsmarknaden fortsatt uppåt under 20

Svensk stad uppifrån

Trots att 2020 i samband med coronapandemin spåddes bli ett dåligt år för den svenska bostadsmarknaden steg priserna på både villor såväl som på bostadsrätter i stort sett alla årets månader. Det är inte bara priserna som ökat – också antalet sålda bostäder har ökat under året, jämfört med år 2019. Räddningspaket räddade även bostadsmarknaden […]

Utrymme för lägre ränta trots sänkta mar

Utrymme för lägre ränta trots sänkta marginaler för banken

I en ny rapport från Finansinspektionen (FI) beskrivs hur bankernas marginaler för bolån har minskat med 3 punkter under årets andra kvartal. Trots det finns det enligt myndigheten fortfarande utrymme för konsumenterna att förhandla ner räntan. FI menar att om fler skulle förhandla med bankerna om sin bolåneränta skulle sannolikt det genomsnittliga ränteläget sänkas, vilket […]

Nya aktörer på bolånemarknaden pressar r

Nya aktörer på bolånemarknaden pressar räntorna

Tidigare har det varit förbehållet endast ett fåtal aktörer (bankerna) att erbjuda bolån till det svenska folket – men i och med en lagändring från 2016 öppnades marknaden upp och idag finns det flera nya aktörer på bolånemarknaden – så kallade bostadskreditinstitut. Inte banker alltså, men med rätten att ge ut bolån. Enligt Riksbanken finns […]

Fortsatt stor bostadsbrist i Göteborg tr

bostadsbrist göteborg

Bostadsbristen i Sverige är oroväckande hög. Till exempel uppger 47 av 49 kommuner i Västra Götalands län att de inte har tillräckligt med bostäder för att täcka upp behovet, och Göteborg är inget undantag – trots att deras nivåer för nybyggnation är relativt hög. Till skillnad mot stora delar av landet, där vi ser en […]

ICA satsar på e-handel

Att bygga egna lösningar har ibland sina fördelar men i ICAs senaste satsning kring e-handelssystem så väljer man en marknadsledare inom e-handelsplattform. Detta kommer leda till en klart mer utvecklad plattform som kommer kunna göra ICA konkurrenskraftig mot de internationella aktörerna som köar för att komma in i Sverige. ICA öppnar samtidigt fler dörrar för […]

Nu byggs det färre bostäder i Sverige

Byggandet av bostäder i Sverige tros minska rejält i år på grund av det är så osäkert på den svenska bostadsmarknaden. Den bedömningen gör Prognoscentret, ett analysföretag som specialiserat sig på bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna, i en ny rapport. Särskilt byggandet av bostadsrätter förväntas enligt prognosen gå ner. Trots nedgången i bostadsbyggande så tror Prognoscentret […]

Nordeas Finlandsflytt

Sverige är inte medlem i EU:s bankunion och Nordea som är nordens största bank vill vara en del av denna union och väljer att flytta huvudkontoret. I mars så tog Nordeas ägare ett beslut om att flytta bankens huvudkontor till Helsingfors i Finland. Av de som fick rösta så röstade 96 procent för förslaget om […]

Räntefonder på ISK – flytta dem!

Räntefonder på ISK – flytta dem!

Regeringen har aviserat en höjning av den så kallade schablonskatten på investeringssparkontot (ISK). Denna höjning kommer med största sannolikhet att slå igenom från och med den 1 januari 2018. Höjningen är i sig inte av någon större storlek, men den kan föranleda ett behov av att se över sparandet på ISK. Höjningen kan nämligen göra […]

Bopriserna sjunker i Norge

Bopriserna sjunker i Norge

I Sverige har bopriserna stadigt ökat sedan juli 2016 och trenden är att de fortsätter upp med små steg för varje månad. Det är endast för bostadsrätter i storstäderna som trenden inte är lika stark. I Norge är läget emellertid det motsatta. Under det andra kvartalet vände trenden ned och numera sjunker bopriserna. Juli var […]