Trots att 2020 i samband med coronapandemin spåddes bli ett dåligt år för den svenska bostadsmarknaden steg priserna på både villor såväl som på bostadsrätter i stort sett alla årets månader. Det är inte bara priserna som ökat – också antalet sålda bostäder har ökat under året, jämfört med år 2019.

Svensk stad uppifrån

Räddningspaket räddade även bostadsmarknaden

Att det inte kom någon krasch eller stor svacka på bostadsmarknaden trots dystra prognoser, beror troligen till stor del på de ekonomiska åtgärder som vidtagits från landets ledande politiker. Bland annat har stora räddningspaket lanserats, samtidigt som också bostadsräntorna hållits fortsatt låga. Det har också låtits förstå att räntorna på bolån kommer fortsätta vara låga under en lång tid framöver. Det har inneburit att folk har vågat köpa bostad, utan att behöva vara oroliga för kraftiga räntehöjningar – något som gett ökade marginaler i mångas kalkyler.

Björn Wellhagen, VD på Mäklarsamfundet, kommenterar det gångna årets bostadsmarknad såhär: ”Nästan hälften av Mäklarsamfundets medlemmar har spått stigande priser och lågt utbud på framför allt villamarknaden under sista kvartalet. När året nu börjar gå mot sitt slut kan vi konstatera att den prognosen var träffsäker. Den höga aktiviteten på bostadsmarknaden beror, utöver den numera välkända coronaeffekten, mycket på låga räntor, lågt utbud och den förda stimulanspolitiken. En viktig faktor har också varit branschens snabba omställning och hårda arbete med trygga och tydliga smittskyddsrutiner vid visningar.”

Goda chanser till fortsatt uppgång även 2021

Nu när vi har kommit in i en andra våg finns risken för en viss platå i bostadspriserna, då det i december bland annat varit ett ökat antal konkurser, samtidigt som det rent generellt brukar vara något lugnare på bostadsmarknaden under denna del av året. Detta återspeglas bland annat på bostadsmarknaden i Stockholm, där priserna under december sjönk med 1,5 procent.

Att det ska komma en dipp på bostadsmarknaden är dock ingenting vi behöver vara oroliga för. Tvärtom ser det faktiskt ganska lovande ut för det kommande året. Allt fler beräknas komma tillbaka till sina jobb, samtidigt som uppskovsräntan tagits bort och låga bolåneräntor utlovats för en lång tid framöver. Det finns därmed många incitament för en fortsatt stark köpkraft. Chansen är därför relativt stor att vi kommer få se bostadspriserna i Sverige stiga ytterligare under 2021.