Byggandet av bostäder i Sverige tros minska rejält i år på grund av det är så osäkert på den svenska bostadsmarknaden. Den bedömningen gör Prognoscentret, ett analysföretag som specialiserat sig på bygg, bostads- och fastighetsmarknaderna, i en ny rapport. Särskilt byggandet av bostadsrätter förväntas enligt prognosen gå ner.

Trots nedgången i bostadsbyggande så tror Prognoscentret ändå att det totala byggandet i Sverige kommer att öka med 1 procent 2018, enligt rapporten. Detta beror både på ett ökat byggande av lokaler och på fler renoveringar. Prognoscentret gör bedömningen att byggandet minskar ytterligare 2019, för att sedan stabilisera sig när bostadspriserna blir mer förutsägbara och man börjar bygga fler hyresrätter.

Svenska byggmaterialhandeln har fått liknande signaler om ett minskat byggande, enligt en analys från konsultföretaget Industrifakta. Deras analys spår att de senaste årens kraftiga byggboom bryts under 2018, för att sedan plana ut.

Även myndigheten Bostadsverket uppdaterade nyligen sin årsprognos och räknar med att det kommer påbörjas 56 500 bostäder i år, vilket är 10 000 färre än förra året. Också Bostadsverket förklarar det förväntade minskade byggandet med en ökande osäkerhet på bostadsmarknaden; de ser signaler om minskad försäljning av nyproducerade bostadsrätter och en inbromsning i byggloven.