blancolån för att komplettera hypotekslån

Det finns mängder av olika låneformer på marknaden. En av de största typerna av lån är det så kallade blancolånet. Blancolånet är väldigt fördelaktigt i och med att det kan användas till precis vad som helst, till skillnad från ett bottenlån. Det är du själv i egenskap av låntagare som själv bestämmer vad du vill använda de lånade pengarna till kanske som ett topplån. Innan du beslutar dig för att ta ett lån så finns det dock en hel del saker som du bör känna till. Oavsett om du har tagit lån förut eller om du står i begrepp att ta ditt första blancolån så tänkte vi därför gå igenom de viktigaste sakerna du måste veta om blancolån i den här artikeln.

Vad är Blanco?

Till att börja med så är det inte helt självklart vad ett blancolån faktiskt är. Namnet kan vara något missledande och förvirrande i och med att begreppet blanco knappast används i det vardagliga språket. I själva verket är användandet av ordet blanco något slarvigt. Från början är det tagit från det latinska uttrycket ”in blanco” som direkt översatt betyder ”utan angivande”. Att det är ett lån utan angivande innebär i det här fallet att du som låntagare inte behöver ange någon säkerhet i samband med att du tecknar lånet. Du kan alltså låna till vad du vill eftersom den enda säkerhet som banken får i det här fallet är din framtida betalningsförmåga. Låna utan säkerhet med blancolån.

Teckna lån

Att du kan låna utan säkerhet med ett blancolån är positivt ur fler perspektiv. Dels så blandar du inte in andra tillgångar i låneaffären som du gör i exempelvis bolån eller billån och dels så kan du använda lånet till vad du vill. När du tecknar ett bolån eller ett billån så tar banken den förvärvade tillgången, alltså bostaden eller bilen, som säkerhet. Det innebär att banken får rätt att överta och försälja tillgången i det fall att du inte klarar av att betala tillbaka lånet. Om du lånar utan säkerhet finns inte längre någon sådan risk. Detta innebär att det endast är dina egna pengar som spelar roll. Blancolån brukar vara synonymt med privatlån. Detta är till viss del felaktigt eftersom privatlån kan vara väldigt många olika typer av lån. Privatlån kan sägas är en överkategori av lån som innefattar såväl billån som snabblån och blancolån. Ett av de vanligaste privatlånen är dock blancolån, varför många oftast förstår vilken typ av lån det rör sig om även om man refererar till ett blancolån som privatlån.

Många syften

Det finns flera olika användningsområden för blancolån och det är svårt att avgöra vad som är vanligast förekommande att använda pengarna till. De vanligaste syftena med ett blancolån är allt ifrån att finansiera en semester till att köpa en dator eller renovera huset. Utöver detta går det givetvis bra att även använda blancolånet till att exempelvis köpa en bil, även om billånet också är en bra lösning. Både blancolån och billån är privatlån, men de är utformade på olika sätt. Ett billån fungerar som så att bilen du köper anges som säkerhet samt att du bara kan låna upp till 80% av bilens värde. Med ett blancolån behöver du inte lämna bilen som säkerhet, även om du använder lånet till att köpa just en bil.

Kontantinsats

Ett annat användningsområde som kommit att bli alltmer populärt de senaste åren är att ta ett blancolån för att finansiera kontantinsatsen vid ett bostadsköp. När du ska köpa en bostad så kan du ta ett bolån för att täcka upp för den största delen av bostadsvärdet. Bolånet kan du dock bara ta upp till 85% av bostadens värde. Resterande 15%, som brukar kallas för kontantinsats, måste betalas med kontanta medel. Huruvida du måste betala kontantinsatsen med egna sparade pengar eller med lånade pengar är dock inte lagstadgat. Med andra ord kan du ta ett lån för att finansiera kontantinsatsen. Funderar du på att göra detta ska du dock ha i åtanke att du inte kan ta privatlånet från samma bank som du tecknade bolånet hos. Hos många långivare så kan du ansöka om blancolån upp till 500 000 kr.

Låna utan säkerhet

Att låna pengar utan säkerhet kan låta som något rakt igenom positivt, men det har sina nackdelar. Om du lånar pengar utan att ge banken säkerhet i någon tillgång eller egendom som du äger så resulterar det i ett dyrare lån. Det hela är mycket enkelt. Ju större risk banken tar, desto högre kostnader tar dem för lånet. Det innebär alltid en stor riskfaktor för banker att låna ut pengar, vilket banken kompenserar för genom att ta ut en viss kostnad i form av ränta. Risken består i att banken eventuellt inte kommer få tillbaka de utlånade pengarna om det visar sig att du som låntagare är oförmögen att betala tillbaka dem. En säkerhet i till exempel en bostad innebär en väldigt stor trygghet för banken, vilket då också innebär att de inte behöver ta en lika hög ränta för lånet och således kostar inte lånet lika mycket för dig som låntagare. I och med att det inte finns någon säkerhet kopplad till blancolån så blir alltså räntan högre och också dyrare för dig som låntagare.