För alla lån ställs en säkerhet av något slag. Vissa gånger är säkerheten konkret och fysisk, såsom hos pantbanken. Andra gånger finns enbart säkerhet i låntagarens förmodade betalningsförmåga i framtiden. I tillägg finns lån som bygger på pant där låntagaren får ha kvar den pantsatta egendomen, det vill säga hypotekslån.


Motsatsen till hypotekslån är blancolån, som innebär att du endast använder din personliga kreditvärdighet som säkerhet för lånet. Hitta lån utan säkerhet på Sverigekredit om du vill ansöka om smslån, privatlån, kreditkort eller annan konsumentkredit för vardagliga ändamål.


Vad är ett hypotekslån?

Hypotekslån är en typ av lån som innebär att låntagaren ställer en säkerhet i ett fysiskt föremål genom att överlämna ett pantbrev.

Det mest typiska hypotekslånet för en privatperson är bolånet. För ett bolån har banken eller bolåneinstitutet ett pantbrev som bevis för säkerheten i själva fastigheten. För företag kan en hel del andra säkerheter också komma ifråga, såsom till exempel fartyg och flygplan.

Att den här modellen med pantbrev har tillkommit, har sina naturliga förklaringar. För det första är det rent praktiskt minst sagt besvärligt för en långivare att ha till exempel ett fartyg i sin besittning som säkerhet för ett lån. För det andra finns ju för det mesta ett intresse hos låntagaren att faktiskt kunna använda egendomen.

Bolån som låneform skulle ju vara en omöjlig konstruktion om banken skulle ha förfoganderätten över bostaden.

säkerhet

Säkerheten

  • Säkerheten kan vara säkerhet för lånet i själva egendomen (som i ett bolån) men också gälla ett annat lån.
  • Ett företag som behöver frigöra pengar för investeringar kan till exempel pantsätta en fastighet som man äger för ett hypotekslån.

Vad är ett pantbrev?

Långivaren har sin säkerhet i värdet på den pantsatta egendomen. Själva beviset för panten är dock ett pantbrev. I pantbrevet finns uppgifter om objektet för säkerheten, till exempel en fastighet, och på hur mycket det är utfärdat.

För att ett pantbrev för ett hypotekslån ska vara giltigt i långivarens hand krävs också att det har skett en giltig pantförskrivning. Vad det normalt handlar om är att den som ställer säkerheten skriver under ett dokument som anger att han eller hon godkänner panten.

Det kan finnas flera pantbrev utfärdade på en och samma egendom. Det är till exempel mycket vanligt när det gäller bostadslån. För att det ska finnas en samlad bild av alla pantbrev samt av hur de är utformade ställs gravationsbevis ut.

Vad innebär långivarens säkerhet?

Om pantbrevet är korrekt utfärdat och förskrivet blir pantbrevet det rättsliga dokument som långivaren kan presentera som bevis för sin säkerhet om egendomen måste säljas. Mer konkret innebär detta att långivaren har rätt att få tillbaka sina utlånade pengar, eller så mycket av lånebeloppet som det är möjligt att få tillbaka, vid tvångsförsäljning av egendomen.

Tvångsförsäljning kan se om låntagaren för ett hypotekslån inte kan betala räntor och amorteringar på lånet. Långivaren kan genomföra försäljningen i egen regi, men vanligare i Sverige är att det är Kronofogden som sköter om allt det praktiska. Då och då kommer bostäder och företagslokaler ut på marknaden under rubriken ”tvångsförsäljning”.

Ägarna till dessa fastigheter har misskött sina betalningsskyldigheter till den grad att Kronofogden har fått ärendet att driva in skulderna via tvångsförsäljning av fastigheterna för att panträttsinnehavarna och eventuellt andra borgenärer ska få tillbaka sina pengar.

Kombination av hypotekslån och andra lån

Hypotekslån kan tecknas enskilt, men de kan också vara en del av en kombination av olika lån. För bolån är det till exempel vanligt att hypotekslånet, det vill säga den del av det totala lånebeloppet för vilken långivaren har pant, kompletteras med ett blancolån. Det finns också olika grader av säkerhet i själva fastigheten. Hypotekslånet kan därmed finnas i två varianter, nämligen bottenlån och topplån.