Sverige är inte medlem i EU:s bankunion och Nordea som är nordens största bank vill vara en del av denna union och väljer att flytta huvudkontoret. I mars så tog Nordeas ägare ett beslut om att flytta bankens huvudkontor till Helsingfors i Finland.

Av de som fick rösta så röstade 96 procent för förslaget om en flytt. Flytten blir eventuellt redan till hösten 2018.

Beslutet att flytta beror på avgifter som Sveriges regering har bestämt sig för att ta ut, dessa blir lägre om man går med i EU:s bankunion. Att vara en del av EU:s bankunion ger en stabilare regler dessutom får man samma förutsättningar som andra stora konkurrenter har.

Avgifterna skulle vara en bankskatt och regeringen vill att den ska börja gälla från 2019. Bankverksamheten i Sverige kommer att fortsätta som tidigare. Ett hundratal tjänster, vid och några specialistfunktioner kommer att försvinna vid flytten från Sverige. Många av de som varit kritiska tycker inte om beslutet att flytta, man tycker att styrelsen varit för ivriga. Man tycker även att man borde invänta valet som kommer i år då man tror att avgifterna kan ändras.

Banken menar dock att de inte har råd att vänta eftersom kostnaderna är mycket stora.