rörlig ränta på bolån

Rörlig ränta för hypotekslån är ränta som följer marknadsräntorna. Dessa följer i sin tur i huvudsak riksbankens styrränta. En höjning av räntan från direktionen i myndigheten innebär alltså dyrare rörliga lån, och vice versa. Denna egenskap skiljer de rörliga från de bundna bolånen.


Teckna rörligt bolån

Bolån är i utgångspunkt alltid rörliga, så i det fall du inte gör ett aktivt val att binda på en eller flera låneperioder kommer ditt bolån att löpa med rörlig ränta. Önskar du någon gång binda hela eller delar av ditt hypotekslån kan du göra det när som helst.

Viktigt att känna till, är att vad som benämns som rörlig ränta egentligen är en bunden ränta under tre månader. Banken eller bolåneinstitutet justerar räntesatsen uppåt eller nedåt vid ingången av varje kvartal och sedan gäller den i tre månader oavsett vad som händer med marknadsräntorna.


Återbetalning

Bolån med rörlig ränta betalas tillbaka månadsvis eller kvartalsvis. Sistnämnda är den vanligaste modellen. Du aviseras i god tid innan betalning ska ske, antingen i din internetbank eller via avi. Det smartaste sättet att betala är förmodligen via autogiro från ett servicekonto som du använder för just bolånet. Med ett servicekonto kan du sätta in pengar varje månad för att täcka de betalningar som blir lite större om du ska betala kvartalsvis enligt avtalet.

Vad gäller amortering för ett bolån med rörlig ränta gäller de vanliga reglerna som infördes i juni 2016. För dem med en belåningsgrad över 70% av köpeskillingen ska 2% av den totala utestående skulden amorteras per år. Om belåningsgraden är mellan 50-69% ska amortering ske med 1% per år.

Bra att känna till är att den som har rörliga bolån kan betala av extra på lånen när som helst, detta utan att drabbas av extra kostnader för så kallad ränteskillnadsersättning. Den som har för avsikt att amortera extra för att skapa en buffert för högre räntenivåer bör alltså välja rörlig ränta.


Fördelar med rörlig ränta

Den främsta fördelen med rörliga bolån är att de tenderar att över tid vara billigare än bundna lån. Det handlar i grunden om att banken bakar in en liten extra avgift i sina bundna räntor för att få ersättning för framtida upplåningskostnader. Över en period på några år kanske inte skillnaden blir särskilt stor mellan de två typerna av lån, men över ett decennium med både höga och låga marknadsräntor blir skillnaden klart synlig.

En annan fördel har vi redan nämnt. Det är den att extra amorteringar kan göras löpande utan att banken kan ta ut en extra avgift för detta.


Kombinera rörligt och bundet

Med rörlig ränta får du över tid förmodligen en lägre räntekostnad än om du väljer bundna lån. Samtidigt finns alltid risken att styrräntan höjs i rask takt, vilket gör att dina räntekostnader kan öka snabbt. Det går inte att så att säga parera höjningarna genom att snabbt teckna bundna bolån. Räntorna för dessa justeras nämligen automatiskt upp.

För dig som vill dra fördel av de huvudsakliga fördelarna av respektive bolån kan en kombination vara att föredra. På så sätt får du en större förutsebarhet och trygghet samtidigt som du kan spara på att rörlig ränta i ett längre perspektiv är ett billigare val.