bostadsbrist göteborg

Bostadsbristen i Sverige är oroväckande hög. Till exempel uppger 47 av 49 kommuner i Västra Götalands län att de inte har tillräckligt med bostäder för att täcka upp behovet, och Göteborg är inget undantag – trots att deras nivåer för nybyggnation är relativt hög.

Till skillnad mot stora delar av landet, där vi ser en minskad nybyggnation, byggs det relativt många nya bostäder i Göteborg idag och prognosen för de kommande två åren visar att byggandet kommer att fortsätta på ungefär samma nivå som idag. Under 2018 färdigställdes ungefär 3 200 bostäder i Göteborg, medan siffran under 2019 och 2020 beräknas stiga till cirka 4 000.

Trots att det alltså färdigställs många bostäder i Göteborg idag går inte tillgång och efterfrågan jämnt upp. För att möta den efterfrågan som finns skulle det behöva färdigställas 5 000 bostäder per år, under flera års tid.

Bostadsbristen drabbar även medelklassen

Att bostadsbristen är så pass markant påverkar främst de invånare som har en låg till medel inkomst. I kombination med de ökande restriktionerna som tillkommit de senaste åren när det gäller bolån är effekten att det blir allt svårare att ta sig in på bostadsmarknaden – speciellt för förstagångsköpare.

Familjer med en låg eller medel inkomst, som tidigare skulle få ett bostadslån utan problem, nekas nu istället lån på grund av de nya, strängare kraven för amortering. Det gör att många familjer som egentligen inte har några ekonomiska problem vänder sig till socialtjänsten för att få hjälp med att skaffa en bostad, eftersom de inte ser någon annan utväg.

Även trångboddhet och hemlöshet har ökat och i en artikel av Göteborgs-Posten citeras David Björnberg på Fastighetsägarna som säger:
– På längre sikt är det ett jätteproblem och någonting om inte bara påverkar branschen, utan samhället i stort.