Nya bolånebolag utmanar

Tidigare har det varit förbehållet endast ett fåtal aktörer (bankerna) att erbjuda bolån till det svenska folket – men i och med en lagändring från 2016 öppnades marknaden upp och idag finns det flera nya aktörer på bolånemarknaden – så kallade bostadskreditinstitut. Inte banker alltså, men med rätten att ge ut bolån.

Enligt Riksbanken finns det idag 17 aktörer på marknaden som är klassade som bostadskreditinstitut. Det är dock enbart tio av dessa som har rätt att ge ut bostadslån till privata hushåll och endast fyra av dessa tio som i dagsläget lånar ut pengar till bostadsköp. Det är alltså fortfarande en relativt liten andel.

Sedan de nya aktörerna klev in på marknaden har dock en skiftning börjat märkas. De nya bolånebolagen må ha en liten del av den totala bolånemarknaden, ändå menar Riksbanken att de förmodligen redan påverkar bolånemarknaden. Detta genom att tillföra en ökad konkurrens, som i sin tur kan leda till pressade räntor.

I genomsnitt låg de nya bolåneaktörernas räntor förra året 0,25 procentenheter lägre än de etablerade aktörernas.

Idag står uppstickarna endast för en marginell del av lånemarknaden, med en andel på 0,6 procent av den svenska befolkningens totala bolån. Sett till den tidsrymd de funnits på bolånemarknaden, i kombination med att de idag endast är fyra aktiva aktörer, är detta dock inte en dålig siffra. Tvärt om – Riksbanken menar nämligen att denna siffra med största sannolikhet kommer att öka i framtiden, speciellt som det dyker upp fler aktiva bolånebolag.

Idag står de fyra nykomlingarna för så mycket som en miljard kronor per månad i beviljade bolån. De nya aktörerna på marknaden tenderar dock att vara mer restriktiva i sin utlåning och endast låna ut pengar till kunder som inte är särskilt belånade sedan innan. Detta kan på sikt komma att begränsa deras tillväxt.