Kvinna skakar hand med bankman

I en ny rapport från Finansinspektionen (FI) beskrivs hur bankernas marginaler för bolån har minskat med 3 punkter under årets andra kvartal. Trots det finns det enligt myndigheten fortfarande utrymme för konsumenterna att förhandla ner räntan. FI menar att om fler skulle förhandla med bankerna om sin bolåneränta skulle sannolikt det genomsnittliga ränteläget sänkas, vilket skulle gynna alla bolånetagare.

Bakgrunden till bankernas minskade marginaler är att de i samband med coronakrisen har haft större utgifter, samtidigt som räntan för utlåning legat på samma nivå som innan krisen. Trots att bankerna alltså haft lägre intäkter sett finns det enligt FI fortfarande utrymme för att kunna förhandla om en bättre bolåneränta.

Så här skriver de i sin rapport: ”Det finns fortfarande ett förhandlingsutrymme för konsumenter om bolånevillkor. För att hålla nere sina räntekostnader är det viktigt att konsumenter håller sig informerade om vilka villkor de kan få hos olika långivare och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.”.

Spara pengar med sänkt ränta

Det är alltid klokt att försöka omförhandla sin ränta för att på så vis få lägre kostnader. Bolånet är trots allt den i särklass största utgiften för de flesta hushållen idag. Genom att få ned räntan – om än bara några få punkter – finns det mycket att spara, eftersom bolån som regel handlar om stora summor pengar.

Har du till exempel ett bolån på 2 miljoner kronor med en ränta som ligger på 1,65 % kommer du betala 33 000 kronor i ränta under ett år. Om du får din ränta sänkt till 1,49 % kommer du under ett år istället betala 29 800 kr i ränta. Det innebär en besparing på 3 200 kr.

När du ska förhandla med banken om att få din bolåneränta sänkt är det bra om du har med ränteexempel från andra banker. På så sätt kan du visa att du kan få bättre villkor någon annanstans. Om din bank ändå inte vill gå med på att sänka din ränta bör du överväga att byta bank för att få bättre villkor.

Många gånger räcker det till och med att säga att du vill byta bank för att de ska gå med på att sänka din ränta.