I Sverige har bopriserna stadigt ökat sedan juli 2016 och trenden är att de fortsätter upp med små steg för varje månad. Det är endast för bostadsrätter i storstäderna som trenden inte är lika stark. I Norge är läget emellertid det motsatta. Under det andra kvartalet vände trenden ned och numera sjunker bopriserna. Juli var den tredje månaden på rad med överlag sjunkande priser.

Närmare tre procent ner under sommaren

Det finns tydliga säsongsmässiga aspekter att ta hänsyn till – under semestermånaden juli är få objekt ute till försäljning och de objekt som ändå säljs är inte de som är de mest attraktiva. Samtidigt är nedgången på den norska bostadsmarknaden betydligt större än vad som kan förklaras med säsongsfaktorer. I Oslo backade priserna med nästan tre procent i juli jämfört med juni, detta enligt uppgifter från Dagens Industri, och det är en markant nedgång.

Ökat utbud

En faktor som kan förklara nedgången i priser, särskilt i Oslo, är ett ökat utbud. Under de sju första månaderna 2017 lades omkring 57 000 objekt ut till försäljning. Det är en ökning med 7,5 procent jämfört med antalet för januari-juli förra året. Ett ökat utbud leder nästan ofrånkomligen till lägre priser, eller åtminstone en lägre ökningstakt, så trenden kommer förmodligen att hålla i sig ytterligare en period.

Amorteringskrav

En annan anledning till att priserna backar kan vara att Norge har infört amorteringskrav för nya bolån. Dessa anses generellt vara av det tuffare slaget och framför allt har de gett effekten att fler spekulanter är mer försiktiga i budgivningar och förhandlingar. Den genomsnittlige bolånetagaren som tidigare var mycket aggressiv på marknaden är helt enkelt numera mer noggrann med sina lånekalkyler. Det finns också indikationer på att det kommer att införas ännu tuffare låneregler för bostadsrättigheter, och det ger ett extra osäkerhetsmoment som kyler av marknaden.

Sverige vs Norge – en analys

Kan då siffrorna från Norge vara intressanta vid en analys av den svenska bostadsmarknaden? Om vi gör en mycket översiktlig jämförelse mellan den nuvarande situationen på bostadsmarknaden i Norge och den i Sverige finns både likheter och olikheter.

En likhet är att priserna har ökat dramatiskt i båda länder under den senaste treårsperioden. Det gäller givetvis särskilt i storstäderna. Tittar vi närmare på siffrorna är det dock tydligt att priserna har ökat betydligt mer i Norge. Det finns alltså en större uppgång som priserna kan backa från.

En annan likhet är att båda länderna har infört amorteringskrav. Reglerna i Norge räknas emellertid som lite mer långtgående än de som gäller i Sverige idag. Med en ännu tuffare reglering, såsom den kring skuldkvoter som Finansinspektionen har föreslagit, är det sannolikt att bopriserna i Sverige också börjar sjunka.

En tydlig skillnad mellan länderna är att när utbudet successivt ökar i Norge, så minskar det i Sverige. Detta är en trend som har varit mycket tydlig de senaste åren. Faktum är utbudet av villor och radhus i Sverige närmast har halverats på fem år (källa: SBAB).