Lån för pensionärer - hypotekspension och pensionärslån

Den som har nått pensionsåldern, oavsett det gäller den officiella pensionsåldern (65 år) eller om pension börjar tas ut tidigare, har generellt sett svårare att få lån än de som är lite yngre. En anledning är den lägre inkomst som pensionering normalt innebär. En annan handlar om den förväntade livslängden.

En pensionär som behöver låna har emellertid alla alternativ som även står de yngre till buds, det vill säga både lån med säkerhet (bolån, billån, med mera), privatlån, snabblån och kreditkort, med mera. Faktum är att pensionärer faktiskt har ytterligare ett alternativ, nämligen så kallade seniorlån.


Lån med säkerhet

För hypotekslån i villa eller bostadsrätt är det inte låntagarens ekonomi i sig som är det centrala, utan värdet av den egendom som låntagaren sätter i pant. Åldern och den löpande inkomsten spelar lite mindre roll när det handlar om exempelvis en bostad. Givetvis ska de månatliga betalningarna av räntor och amorteringar anses kunna täckas av vad låntagaren har kvar att leva på, men långivaren har samtidigt i själva fastigheten en pant som innebär en trygg och betydande säkerhet.

Av ovan följer att pensionärer kan teckna bolån, både som tilläggslån på befintliga samt helt nya. Hur låneavtalet kommer att se ut beror dock på en lång rad olika faktorer.


Lån utan säkerhet

För lån utan säkerhet, det vill säga blancolån, snabblån, kontokrediter, kreditkort, med mera, är det samma grundläggande villkor som gäller oavsett ålder för att ett lån ska kunna beviljas. Det krävs för det första en i kreditgivarens ögon tillräcklig betalningsförmåga. För det andra måste kreditvärdigheten betraktas som godkänd. Samtidigt spelar åldern in och många långivare har en tydlig policy för hur ansökningar från pensionärer ska hanteras. Det finns till exempel en inofficiell tumregel som säger att privatlån ska betalas tillbaka i sin helhet innan det att låntagaren fyller 75 år. Av den regeln går det också att sluta sig till att den som är till exempel 73 år inte kan teckna ett privatlån med återbetalningstid på fem år.

Pensionen som inkomst räknas hos de flesta långivare som vilken annan inkomst som helst. Det kommer av att det egentligen inte spelar någon roll varifrån en inkomst kommer. Så länge inkomsten kan betraktas som tillräcklig för att räntor och amorteringar ska kunna betalas är avsändaren inte särskilt viktig. En del långivare kan även betrakta pensionen som en säkrare inkomst än inkomster från anställning. Pensionen betalas ju ut varje månad utan undantag fram tills det att mottagaren avlider. Det gör den mer säker än en inkomst från anställning, som ju kan variera i storlek.


Seniorlån

Seniorlån, eller pensionärslån med en annan benämning, är lån som är speciellt framtagna för äldre som äger en egen bostad. Huvudidén bakom låneformen är att äldre ska kunna utnyttja ett outnyttjat kreditutrymme i bostaden. Det är många äldre som har en mycket låg eller till och med obefintlig belåningsgrad på sina villor och bostadsrätter samtidigt som marknadsvärdet är betydande.

Den som vill utnyttja denna typ av lån för pensionärer kan välja att förstärka sin pension (hypotekspension). Ett annat alternativ är att ta ut en del av övervärdet i kontanta medel. Lånetypen är mycket flexibelt på det sättet. Det är samtidigt viktigt att känna till att seniorlån inte är ett särskilt billigt lån även om bostaden utgör säkerhet. Av den anledningen har lånetypen blivit mindre populär de senaste åren. Det bästa tipset är att i första hand ansöka om ett vanligt bolån.