bunden ränta för bolån

Bunden ränta är ränta som är fast under hela löptiden för ett lån. Är bindningstiden till exempel fem år kommer räntan att vara exakt densamma månad 60 som den första månaden, detta oavsett hur det allmänna ränteläget förändras. Det här faktumet skiljer denna beräkningsmodell från den som gäller för rörlig ränta. Den modellen följer nämligen riksbankens reporänta och den uppdateras var tredje månad.


Så här tecknar du bundet bolån

När du ansöker om ett bolån kommer du att få frågan hur du vill lägga upp lånet. Du ställs då först inför frågan om du vill välja bindningstid eller om du vill låta lånet vara rörligt. Väljer du förstnämnda blir följdfrågorna vilken bindningstid du vill ha och om du vill binda olika delar på olika perioder.

Att teckna bolån kan för många kännas skrämmande och väldigt invecklat. Det är förvisso mycket att tänka på och saker att överväga men det finns gott om hjälp på nätet för att underlätta detta. På siter som tex lånia.se kan du få hjälp att underlätta denna process.

Hos de flesta långivare har du många bindningstider att välja mellan. Normalt kan du inte binda på exakt valfritt antal år (du binder alltid på helår), men normalt har du fem eller sex alternativ. Tittar vi på storbankernas erbjudanden kan du ansöka om bundet bolån på 1 år, 2 år, 3 år, 5 år och 8 år. En del banker och bolåneinstitut kan också erbjuda 10 års bindningstid.


Så här betalar du på lånet

Hur ofta du ska betala på ditt bolån beror i mångt och mycket på om du amorterar eller ej. För amorteringsfria lån gäller normalt att du ska betala en fjärdedel av räntekostnaden på lånet varje kvartal. Om du amorterar gäller i stället vanligtvis att du betalar varje månad. Då är det både amortering och ränta du debiteras månadsvis.

Med kvartalsvis betalning kan kostnaderna för lånet bli mycket höga en månad för att vara obefintliga andra månader. Det är viktigt att ta höjd för detta och lägga undan pengar för kvartalsbetalningarna för att inte drabbas av negativa överraskningar.


Fördelar med bunden ränta

Bunden ränta ger den fördelen att du varje månad vet exakt hur mycket du ska betala. Har du ett lån på 500 000 kr som löper med en ränta på 2% under fem år ska du betala 10 000 kr i ränta varje år och därmed 2500 kr i kvartalet. Skulle reporäntan plötsligt skjuta i höjden och dra med sig boräntorna upp emot 5% något av åren är din kostnad fortfarande 10 000 kr. Du får helt enkelt förutsebarhet och kan planera din ekonomi. Ett visst mått av trygghet ligger också i konceptet.

Den främsta nackdelen är att ett bundet bolån över tid tenderar att vara lite dyrare än ett rörligt bolån. För de flesta blir skillnaden förmodligen marginell i ett längre perspektiv, men det är bra att känna till detta faktum.

En annan nackdel är att bundna lån till sin natur är mycket oflexibla. Extra amorteringar (utöver de som eventuellt följer av låneavtalet) kan aktivera vad som kallas ränteskillnadsersättning. Det är, något förenklat, en extra kostnad som du får betala för att långivaren går miste om ränta.


Både bundet och rörligt

Det finns som nämnts ovan fördelar och nackdelar både med bundna och rörliga räntor. För den som upplever att det är svårt att göra valet finns alltid alternativet att dela upp det totala lånet på flera delar. För ett lån på exempelvis två miljoner kronor sammanlagt kan du teckna två delar à 500 000 kr med bunden ränta på valfria bindningstider och ha resterande del rörligt. På så sätt kan du minimera riskerna med respektive typ av lån.