Bolån

Bolån är det absolut mest vanliga hypotekslånet för privatpersoner. Den som tecknar ett bolån med själva villan, bostadsrätten eller fritidshuset som säkerhet kan nämligen inte gärna lämna över säkerheten. I stället överlämnas ett intecknat pantbrev som bevis på att långivaren har en pant i bostaden. Något egentligt överlämnande sker emellertid inte – idag används i huvudsak datapantbrev som hanteras av Lantmäteriet.

Ett bolån för en låntagare kan bestå av en eller två delar. I botten ligger alltid ett så kallat bottenlån. Detta har full täckning i marknadsvärdet på bostaden. Över det kan det finnas ett topplån. Det kan ha en säkerhet antingen i bostadens marknadsvärde eller vara helt utan reell säkerhet.

Bottenlån

Bottenlånet är den typ av lån för privatpersoner som är absolut säkrast ur långivarens perspektiv. Det bygger nämligen inte på låntagarens betalningsförmåga över tid, utan på bostadens faktiska eller tänkta marknadsvärde. Det är av den anledningen som bolån alltid också är det billigaste lånet för en privatperson.

Sedan 2010 finns en gräns för hur hög belåningen kan vara genom bottenlån. Gränsen går vid 85% av värdet och kallas bolånetak.

Exempel 1: Den som köper en bostad för 3 miljoner kronor kan teckna bottenlån på 2,55 miljoner.

Samtidigt är det många långivare som har strängare regler, och det är idag mer regel än undantag att bottenlån maximeras till 75% av köpeskillingen eller det tänkta marknadsvärdet.

Exempel 2: För en bostad som säljs för 3 miljoner kronor får låntagaren teckna bottenlån på 2,25 miljoner.

Topplån

Med 2010 års reglering kring bolånetak finns rent formellt inte termen topplån kvar. Emellertid har många banker konstruktioner som fungerar som topplån.

Topplånet var tidigare en konstruktion som innebar att långivaren kunde låna upp till 95% eller till och med 100% av köpeskillingen/marknadsvärdet för bostaden. Det kunde antingen ha säkerhet i bostaden eller vara ett blancolån. I och med bolånetaket finns inte möjligheten att teckna topplån för differensen mellan köpeskillingen och 85% av värdet, men i stället är det flera banker som erbjuder låntagaren att lägga upp ett hypotekslån med något sämre villkor för differensen mellan 75% och 85% av värdet.

Exempel: För en bostad som kostar 3 miljoner kan långivaren teckna bottenlån på 2,25 miljoner och ett topplån på 300 000 kr.

Blancolån

Ett blancolån kan användas på tre sätt när det gäller att delfinansiera ett bostadsköp, nämligen som:

  • ”Topplån”
  • Handpenning
  • Kompletteringslån för att täcka upp för bolånetaket.

Vilket eller vilka alternativ som står dig till buds och vilka du kan ha fördel av att använda beror främst på hur din ekonomi ser ut.

Topplån
Den som kan låna upp till 85% av marknadsvärdet/köpeskillingen med bostaden som säkerhet, men inte har möjligheten att erlägga övriga 15% kan ansöka om ett blancolån för att täcka upp differensen.

Handpenning
Handpenning är i princip obligatorisk för köp av villa, bostadsrätt och fritidshus. Beloppet som ska överföras till säljaren är normalt 10%. Om köparen inte har dessa pengar kan han eller hon ta ett blancolån för att betala säljaren. En del banker erbjuder också så kallade handpenningslån som kan tecknas om köparen sedan också ansöker om bolån i just den banken.

Kompletteringslån
Om banken låter långivaren låna upp till 75% med ett bottenlån, men inte kan erbjuda ytterligare lånemöjligheter finns möjligheten att ansöka om ett blancolån hos en annan bank.