isk skatt

Regeringen har aviserat en höjning av den så kallade schablonskatten på investeringssparkontot (ISK). Denna höjning kommer med största sannolikhet att slå igenom från och med den 1 januari 2018. Höjningen är i sig inte av någon större storlek, men den kan föranleda ett behov av att se över sparandet på ISK. Höjningen kan nämligen göra att det är smartare att placera vissa typer av fonder i en vanlig värdepappersdepå.

Investeringskonto jämfört med värdepappersdepå

Det finns två stora fördelar med investeringssparkontot. Den ena är att innehavaren inte har någon skyldighet att deklarera vinster och förluster. Den andra är att man inte behöver betala 30% i kapitalvinstskatt om man säljer fonder eller aktier med vinst. Samtidigt kan man då heller inte ta upp förluster för kvittning.

Istället för kapitalvinstskatt beskattas hela värdet på kontot med en schablonskatt varje år. Staten tar alltså en bit, om än mycket liten, av saldot på kontot. Över tid, med en förväntad avkastning i paritet med det historiska snittet för Stockholmsbörsen, är ISK ett mycket bättre val än en vanlig värdepappersdepå. För de investeringar som inte ger särskilt hög avkastning, såsom exempelvis räntefonder och vissa blandfonder, finns dock skäl att välja bort ISK.

Högre skatt ger krav på högre avkastning

Regeringens höjning kommer att innebära att schablonskatten blir 0,48%. Det motsvarar skatten på en försäljning av ett värdepapper med en avkastning på 1,45%. Denna procentsats kan betraktas som en brytpunkt för 2018 och framåt. Om en fond eller en aktie ger en avkastning som överstiger 1,45% är ISK det bästa valet. Om avkastningen är lägre än så är istället värdepappersdepån mest fördelaktig.

Majoriteten av räntefonderna har under 2017 gett en avkastning som understiger denna brytpunkt. Det gäller särskilt obligationsfonder, men det är heller inte många korträntefonder som har gett en avkastning som överstiger 1,45%. Avkastningen kommer förmodligen att vara mycket skral även 2018 och 2019. För obligationsfonder kommer avkastningen med stor sannolikhet till och med vara negativ. Det är således inte särskilt klokt att investera i räntefonder inom ISK.

Glöm inte inflationen

I sammanhanget är det också bra att fundera lite kring inflationen. Siffrorna från juli och augusti pekar på att inflationen börjar stabilisera sig kring 2% på årsbasis. Det innebär att en hundralapp idag har ett köpvärde på endast 98 kr nästa höst. För att sparandet på ett investeringssparkonto inte ska vara en ren förlustaffär istället för ett sparande, gäller det att ta med inflationen i ekvationen.

Långsiktigt sparande i aktier och fonder

Trots skattehöjningen för 2018, och eventuella ytterligare höjningar under åren som kommer, är ISK det bästa valet för långsiktiga investeringar i fonder. Långsiktigt i det här fallet är en tidsperiod på åtminstone fem år. Över tid, och förutsatt att vi över tid får en avkastning som åtminstone når nära snittet för aktiemarknaderna historiskt, kommer avkastningen efter skatt på ett ISK att vida överstiga avkastningen efter skatt på ett VP-konto.