Riksbanken kommer inte att sänka reporäntan ytterligare och de korta marknadsräntorna har bottnat för länge sedan. Regleringar kring bankernas utlåning har introducerats och fler är på gång. Trots det är det flera bolåneföretag som pressar boräntorna. En anledning är att det finns goda räntemarginaler för bolåneföretagen och att de ser en möjlighet att kapa åt sig nya bolånetagare.

Statliga SBAB är en aktör som flera gånger de senaste åren har gjort offensiva utspel och introducerat kraftiga ränterabatter på sina bolån. I november 2016 hade den statliga aktören till exempel en kampanj där man erbjöd nya kunder möjligheten att teckna nya tvååriga lån till en ränta på 1,26%. För ungefär en vecka sedan var SBAB på tapeten igen, nu med en generell sänkning av listpriserna för rörlig ränta och bundna lån på 1 år. För båda typerna av lån sänks listpriset med 0,10 procentenheter.

Höga marginaler ger lägre listpriser

SBAB har, liksom alla bolåneföretag, rekordhöga marginaler på sin utlåning. Räntenettot, det vill säga skillnaden mellan inlåningsräntan och utlåningsräntan, är högre än vad den någonsin har varit, och bolåneföretagen gör miljardvinster trots att bolåneräntorna historiskt är extremt låga.

Det är de stora marginalerna som Klas Danielsson, som är vd för SBAB, menar är anledningen till att man nu i maj sänker listpriserna från 1,69% till 1,59%. Med denna ändring etablerar sig SBAB som ett av de billigaste bolåneföretagen om man bara ser till listpriserna.

Vissa aktörer matchar SBAB:s erbjudande

Det finns en trio andra bolåneföretag som följer SBAB:s ändringar i listpriserna. Det handlar om ICA Banken, Ikano Bank och Mitt Bolån. SBAB:s sänkning av tremånadersräntan och 1-årsräntan syns alltså även i dessa aktörers listpriser.

Någon omedelbar reaktion från de andra stora bolåneföretagen har emellertid inte kommit. De fyra storbankerna ligger kvar på listpriser på över 2,00% och förmodligen kommer vi inte att få se några sänkningar den närmaste tiden. Om någon ändring sker kommer räntorna med stor sannolikhet istället ticka uppåt i takt med att de korta marknadsräntorna sakta gör det.

Viktigt att känna till är att listpriset inte är representativt för vad det genomsnittliga bolånet kostar hos ett visst bolåneföretag. Listpriset är istället att se som ett generellt erbjudande samt som den ränta en kund erbjuds i det fall någon förhandling inte sker. För en mer rättvisande bild av vad olika bolåneföretag kan erbjuda är det snitträntorna som ska jämföras. SBAB tillhör i och för sig de billigare bolåneföretagen även om denna ränta jämförs, men det finns inga större skillnader mellan SBAB och storbankerna.