byggnadslan

Byggnadslån är en typ av hypotekslån som inte så många kommer i kontakt med i livet. Anledningen är att detta lån endast kan beviljas vid nybyggnation av hus eller större ombyggnader eller renoveringar. Till sin konstruktion är ett byggnadslån något mer komplicerat än ett vanligt bolån och det kan därför vara bra att känna till hur det fungerar.

Byggnadslån är den mest vedertagna termen för den här typen av lån. Vissa banker kan emellertid använda andra termer, såsom byggnadskredit eller byggnadskreditiv, men det finns inga praktiska skillnader mellan bankernas erbjudanden.

Kontokredit som utnyttjas successivt

Den som får ett bolån beviljat får hela lånet utbetalat omedelbart, även om man givetvis inte får pengarna i handen. Ett byggnadslån fungerar inte på samma sätt. I stället kan lånet sägas vara en form av kontokredit. Den som får sin ansökan beviljad får en kreditram ur vilken uttag kan göras allt eftersom nybyggnationen eller renoveringen/ombyggnaden fortlöper.

Vanligtvis fungerar krediten på så vis att den kan tas i anspråk för betalningar av fakturor från de olika leverantörerna för projektet. Det krävs helt enkelt ett slags bevis för att betalningsskyldighet föreligger för att krediten ska kunna utnyttjas.

Förhandsvärdering och kontantinsats

För ett vanligt bolån är köpeskillingen känd, och bottenlån och eventuellt topplån kan läggas upp på öret. För byggnadslån finns en lite större osäkerhet. Det kan tillkomma kostnader och den tänkta ursprungliga prislappen kan vara lite större när projektet närmar sig färdigställande. För att få ett belopp att laborera med gör banken en förhandsvärdering utifrån bland annat uppgifter som den sökande måste lämna.

Att det finns osäkerhet kring den slutliga prislappen för nybyggnationen, renoveringen eller ombyggnationen, gör att banken vanligtvis kräver en lite högre kontantinsats än vad som är standard för vanliga bolån. I normalfallet ska kontantinsatsen uppgå till 20%.

Dyrare än bolån

Ett byggnadslån är dyrare än ett bolån. Det beror för det första på att säkerheten för banken är sämre. För det andra blir lånet dyrare eftersom banken kräver en kontraktsränta alternativt en årsavgift för lånet. Avgiften beräknas på hela den beviljade kreditramen för byggnadslånet. Om lånet finansierar en nybyggnation tillkommer givetvis även de vanliga kostnaderna för pantbrev, med mera.

Avlyft

Om allt förflyter som det ska med projektet och det färdigställs enligt plan ska sedan en slutbesiktning göras. När projektet har godkänts går ägandet över och byggnadslånet kan göras om till ett bolån. Detta kallas för avlyft.

Istället för tilläggslån

Att byggnadslån kan användas för löpande kostnader för en ombyggnation/renovering gör att lånetypen är ett alternativ till både en höjning av befintligt bolån och vanliga privatlån. Om lånetypen är det bästa alternativet eller inte avgörs av det allmänna ränteläget, vilken individuell ränta som sätts på krediten och hur kostnaderna ser ut i förhållande till den förväntade värdeökningen på bostaden.