Det är deklarationstider och det kan vara klokt att, förutom att brottas med själva deklarationen, även fundera på frågor kring boräntor och skatter för de kommande åren. Ska man ta upp reavinsten till beskattning eller begära uppskov? Ska man öka amorteringsgraden eller spara mer? Ska man prioritera vissa lån före andra? I den här artikeln ger vi dig några svar som du kan gå vidare med för att planera din bostadsekonomiska framtid på bästa sätt.

Betala vinstskatt direkt eller begära uppskov?

Om du säljer din bostad med vinst har du två alternativ. För det första kan du ta upp vinsten till beskattning direkt. För det andra kan du begära uppskov med beskattningen. Väljer du att, som det brukar heta, bita i det sura äpplet direkt, kommer du att få betala 22% i vinstskatt. Utnyttjar du möjligheten att skjuta upp skatten blir kapitalvinsten vilande, men samtidigt blir du skyldig att betala ränta.

Uppskovsräntan är i skrivande stund på 2,28% av den vinst du skjuter upp, vilket kan betraktas som en ganska låg kostnad. Samtidigt är denna ränta inte avdragsgill som kapitalkostnad, vilket i praktiken innebär att du får betala ungefär 3,25%. Det är en ränta som vida överstiger bolåneföretagens bolåneräntor.

Om du ska köpa en ny bostad är det, utifrån ovan, en bättre idé att betala skatten direkt och finansiera köpet med ett större bolån. Detta förutsätter dock givetvis att din ekonomi i allmänhet och din belåning medger att du har utrymme att låna.

Både bolån och blancolån – vilket ska man fokusera på?

Med stor säkerhet löper ditt blancolån med en betydligt högre ränta än vad bolånet gör. Det innebär att det är ekonomiskt riktigt att fokusera återbetalningarna i första hand på blancolånet. Det stående tipset är att lån med hög ränta ska betalas av före lån med låg ränta. Det gäller oavsett själva skuldens storlek.

Låga lån med låg ränta – amortera eller spara

Om du idag har bolån på låga belopp i faktiska tal bör du fundera på om det inte är bättre att spara/investera istället för att amortera. En bolåneränta på kanske 1,5% ger nämligen inga större kostnader för ett lågbelånat hushåll. Det kan kännas tryggt att amortera för att ytterligare minska skuldbördan, men ur ett rent avkastningsperspektiv har du normalt mer att tjäna på att investera de pengar som annars skulle gå till banken.

För sparande i närtid kan det vara klokt att placera pengarna på ett sparkonto med insättningsgaranti. För sparande på längre sikt är det naturliga alternativet en global aktiefond eller eventuellt en blandfond. Se till att avgifterna är så låga det bara är möjligt. En passivt förvaltad globalfond ska inte behöva kosta mer än 0,20% i avgifter per år.


Notera att ovan svar är generella och att de inte ska ses som rådgivning av något slag. Du är alltid ansvarig för dina egna beslut när det gäller din privatekonomi.